شرکت ابزار دقیق آب آزما

تولید کننده آنالایزرهای آنلاین پیشرفته پایش پارامترهای شیمایی 

کدورت سنج آنلاین Online Turbidity meter

پارامتر کدورت (Turbidity) همواره یکی از مهم ترین پارامترها جهت پایش کیفی آب آشامیدنی و همچنین کنترل فرآند تصفیه در سیستم های صنعتی می باشد.
شرکت ابزار دقیق آب آزما بعنوان تنها دارنده تاییدیه سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران انواع کدورت سنج آنلاین را در کشور طراحی و تولید می نماید.
کدورت سنج های تولیدی شرکت ابزار دقیق آب آزما دارای دو متد اندازه گیری نفلومتریک Nephelometrci ISO 7027 مناسب رنج های پایین و متد جذب مستقیم مناسب رنج های بالای کدورت می باشد.
با توجه به تولید کدورت سنج بصورت کامل توسط شرکت ابزار دقیق آب آزما این امکان فراهم می باشد که بسته به نیاز شما رنج اندازه گیری و هوزینگ سنسور مناسب نصب بر روی کانال بصورت مستغرق یا غوته ور و یا استخراجی بسته شرایط فیزیکی سیال بصورت اختصاصی طراحی و تولید گردد.​​​​​​​

​مشخصات فنی

توجه فرمایید مشخصات ارائه گردیده با توجه به تولید محصول در داخل کشور قابل تغییر بوده و بسته به نیاز و شرایط محل نصب قابل اختصاصی سازی می باشد.
خروجی استاندارد : 
Modbus RS485
mA 4-20
Relay
رنج های قابل اندازه گیری (NTU) :
100/500/1000/10000/20000
دارای سیستم ضد تشکیل حباب
قابلیت سفارش سیستم شستشوی اتوماتیک
زمان قرائت : 1 ثانیه
​​​​​​​متد اندازه گیری : نفلومتریک و جذب مستقیم

09125581191
28423940 021

آیا نیاز به مشاوره در خصوص آنالایزر دارید؟
مشاوره تخصصی بصورت رایگان دریافت نمایید