صفحه محصولات درحال بروز رسانی می باشد

09125581191
28423940 021

آیا نیاز به مشاوره در خصوص آنالایزر دارید؟
مشاوره تخصصی بصورت رایگان دریافت نمایید

آنالایزر آنلاین TSS MLSS

آنالایزر آنلاین آمونیوم NH4

آنالایزر آنلاین کلر آزاد Free Chlorine

آنالایزر آنلاین اکسیژن محلول DO 
​​​​​

آنالایزر آنلاین نفت و روغن در آب 
​​​​​​​Oil in Water

آنالایزر آنلاین رنگ سنجی
​​​​​​​آنالایزر آنلاین پایش پارامتر های کیفی با متد رنگ سنجی جدید ترین و پیشرفته ترین محصول شرکت ابزار دقیق آب آزما می باشد و همانند یک آزمایشگاه کوچک مستقر بدون نیاز به نیروی انسانی، در بازه زمانی مشخص نمونه مورد نیاز شما را به صورت کاملا اتوماتیک نمونه برداری می نماید. فرآیند آزمایش مطابق با استاندارد متد کاملا اتوماتیک و آنلاین انجام شده و نتایج نمایش، ذخیره و به مرکز کنترل ارسال می گردد.​​​​​​​​​​​​​​

ادامه مطلب