شرکت ابزار دقیق آب آزما

تولید کننده آنالایزرهای آنلاین پیشرفته پایش پارامترهای شیمایی 

صفحه محصولات درحال بروز رسانی می باشد

09125581191
28423940 021

آیا نیاز به مشاوره در خصوص آنالایزر دارید؟
مشاوره تخصصی بصورت رایگان دریافت نمایید

نمونه بردار اتوماتیک اتوسمپلر Autosampler

آنالایزر آنلاین COD BOD TOC

آنالایزر آنلاین هدایت الکتریکی
​​​​​​​EC TDS Conductivity

آنالایزر آنلاین TSS MLSS

آنالایزر آنلاین آمونیاک NH4

آنالایزر آنلاین کلر آزاد Free Chlorine

آنالایزر آنلاین اکسیژن محلول DO 
​​​​​​​Dissolved Oxygen

آنالایزر آنلاین نفت و روغن در آب 
​​​​​​​Oil in Water

آنالایزر آنلاین رنگ سنجی با قابلیت اندازه گیری پارامتر های
کلر آزاد و توتال Free and total chlorine
ازون محلول O3 Ozone
سختی کل توتال هاردنس Total Hardness
دی اکسید کربن محلول CO2
آهن کل Total Fe II III
نیترات و نیتریت Nitrate
نیتروژن کل TN
فسفات کل TP
و بسیاری از عناصر و پارامترهای شیمایی دیگر

​​​​​​​