نمونه بردار اتوماتیک (اتوسمپلر)
Autosampler
مدل HG1000

برداشت نمونه بصورت مرکب و ساعتی جهت اطمینان از عملکرد صحیح تصفیه خانه و همچنین سلامت پساب خروجی تصفیه خانه با توجه به معیارهای استاندارد تعریف شده دارای اهمیت بسزایی می باشد.
همچنین نمونه برداری دقیق با توجه به تغییرات میزان فلو ورودی و خروجی تصفیه خانه و تغییرات لحظه ای پارامترهای شیمیایی پساب توسط نیروی انسانی میسر نمی باشد.
سیستم نمونه بردار طراحی گردیده توسط شرکت ابزار دقیق آب آزما با امکان اتصال به فلومتر و آنالایزرهای آنلاین و با توجه به برنامه مشخص شده و تحلیل داده های دریافتی از سنسورها ، نمونه را با مقدار مشخص برداشت نموده و در محفظه های استاندارد یخچال با شرایط دمایی و رطوبت مورد نیاز و قابل تنظیم حفظ می نماید.
جهت برداشت نمونه طراحی بر اساس سیستم وکیوم انجام گرفته است در این روش نمونه برداری برخلاف مکش با کمک پمپ های پریستالتیک ، نمونه هیچگونه تماسی با قطعات متحرک مکانیکی نداشته و نمونه بدون تغییر در سایز ذرات معلق و دما از کانال برداشته می شود.​​​​​​​

مشخصات فنی 

​با توجه به کاربرد و نیاز شما امکان سفارشی سازی محصول وجود دارد.

آیا نیاز به مشاوره در خصوص آنالایزر دارید؟
مشاوره تخصصی بصورت رایگان دریافت نمایید

09125581191
28423940 021

​​​سیستم نمونه برداری 
Vacuum
سیستم توزیع نمونه
Rotary
متریال بدنه 
SS 316
خروجی استاندارد

Modbus RS485
mA 4-20
Relay
ولتاژ مورد نیاز
V 220
آمپر مورد نیاز
min 5 mA