پایش پارامتر رسانایی الکتریکی (EC) با هدف سنجش غلظت گونه های یونی در آب صورت می گیرد که در صنایع و منابع تصفیه آب آشامیدنی و پساب، محیط زیست، آب دریا، آب های سطحی، بویلر ها و ... جزء آنالیز های روتین محسوب می شود.
رسانایی یا هدایت الکتریکی به غلظت کل یون ها، تحرک، ظرفیت و دمای اندازه گیری بستگی دارد. برای ساخت این سنسور از سیستم دو و چهار الکترودی استفاده شده است که برای اندازه گیری این پارامتر یک ولتاژ بین الکترود ها اعمال می شود که با تعیین مقاومت، مقدار EC محاسبه می شود. EC با واحد های ms/ cm و μs/cm قابل اندازه گیری و قرائت می باشد.
جامدات محلول کل، TDS یا Total Dissolved Solids شامل گونه های آلی و معدنی محلول در آب هستند که به دلیل خواص حلال بودن آب و عبور آب از سطوح مختلف، این ذرات جذب آب می شوند. مواد آلی باعث ایجاد رنگ، بو و طعم نامطبوع در آب می شوند.
Salinity یا شوری آب میزان نمک های حل شده در آب را اندازه گیری می کند.
TDS و Salinity با استفاده از روش رایج  Conductivity به دلیل حساسیت و دقت بالای این روش نسبت به روش های دیگر محاسبه می شود. به عبارتی دیگر با محاسبه EC ، مقدار TDS و Salinity محاسبه می گردد.

​آنالایزر آنلاین EC/ TDS/ Salinity

​مشخصات فنی

توجه فرمایید مشخصات ارائه گردیده با توجه به تولید محصول در داخل کشور قابل تغییر بوده و بسته به نیاز و شرایط محل نصب قابل اختصاصی سازی می باشد.
خروجی استاندارد 
Modbus RS485
mA 4-20
Relay
رنج های قابل اندازه گیری (EC) :0 - 600 ms/cm
رنج های قابل اندازه گیری (TDS) : 0 - 13200 ppm
رنج های قابل اندازه گیری (Salinity) : 0 - 42 ppt
قابلیت سفارش سنسور با متد های Conductive و Inductive
زمان قرائت : 5 ثانیه
متد اندازه گیری : Conductive, Inductive

آیا نیاز به مشاوره در خصوص آنالایزر دارید؟
مشاوره تخصصی بصورت رایگان دریافت نمایید

09125581191
28423940 021