آنالایزر آنلاین رنگ سنجی
​​​​​​​Online Colorimetric Analyzer
ColoriPro 

آنالایزر آنلاین پایش پارامتر های کیفی با متد رنگ سنجی جدید ترین و پیشرفته ترین محصول شرکت ابزار دقیق آب آزما می باشد و همانند یک آزمایشگاه کوچک مستقر بدون نیاز به نیروی انسانی، در بازه زمانی مشخص نمونه مورد نیاز شما را به صورت کاملا اتوماتیک نمونه برداری می نماید. فرآیند آزمایش مطابق با استاندارد متد کاملا اتوماتیک و آنلاین انجام شده و نتایج نمایش، ذخیره و به مرکز کنترل ارسال می گردد.
امکان انتخاب طیف وسیعی از پارامتر های شیمیایی جهت آنالیز توسط آنالایزر آنلاین ABA::COLORIPRO فراهم می باشد و محدوده اندازه گیری، دقت و آپشن های مورد نیاز شما به صورت اختصاصی جهت اندازه گیری هر پارامتر، طراحی و تولید می گردد.
هم چنین کلیه مواد مصرفی و ری ایجنت ها توسط شرکت آب آزما تولید شده و این امر موجب در دسترس بودن همیشگی واکنشگر ها و قیمت بسیار مناسب آن می گردد.

ColoriPro Parameters

​با توجه به پارامتر مورد نیاز شما امکان سفارشی سازی آنالایزر آنلاین با متد رنگ سنجی و تیتراسیون جهت آنالیز آنلاین پارامتر های ذیل وجود دارد.

آیا نیاز به مشاوره در خصوص آنالایزر دارید؟
مشاوره تخصصی بصورت رایگان دریافت نمایید

09125581191
28423940 021

آمونیاک                        Ammonia
آمونیوم                   Ammonium
آرسنیک               ​​​​​​​          Arsenic
 کلراید                          Chloride
 کلر آزاد                 Free Chlorine
کلر کل                 Total Chlorine

آهن فروس           Ferrous Iron
آهن کل                   Total Iron
   سرب   ​​​​​​​                          Lead
    نیترات                        Nitrate
نیتریت                        Nitrite
ازن                             Ozone

 فسفر                    Phosphorus
سیلیکا                           Silica
   سختی کل         Total Hardness
 و غیره                                ...