شرکت آب آزما نماینده انحصاری شرکت های معتبر آلمانی و اروپایی مانند شرکت KUNTZE آلمان ، شرکت OPTEK آلمان ، شرکت Pronova آلمان و ... در خصوص واردات ، نصب و اجرای پروژه و خدمات پس از فروش آنالایزر های آنلاین می باشد.

آنالایزر آنلاین هدایت EC,TDS آنالایزر آنلاین pH آنالایزر آنلاین کلر
آنالایزر آنلاین اکسیژن محلول DO آنالایزر آنلاینTSS MLSS آنالایزر آنلاین BOD COD TOC
آنالایزر آنلاین کدورت و رنگ آنالایزر آنلاین نیترات آنالایزر آنلاین Oil in water
دتکتور آنلاین گاز کلر آنالایزر آنلاین اوزون OZONE آنالایزر آنلاین سختی
تلفن: 3940 2842-021 فکس: 4934 4385-021 ایمیل: shz@ab-azma.ir تهران - دریاچه خلیج فارس - میدان موج - مجتمع اداری آفتاب - واحد 506