دریچه ها و شیر هوشمند
کنترل ولو و دوزینگ
اتوماسیون صنعتی و برنامه نویسی PLC

AB AZMA

تلفن: 3940 2842-021 فکس: 4934 4385-021 ایمیل: shz@ab-azma.ir تهران - دریاچه خلیج فارس - میدان موج - مجتمع اداری آفتاب - واحد 506