شرکت ابزار دقیق آب آزما با تکیه بر نیرو های دوره دیده در کشورهای اروپایی و آمریکایی و همینطور نمایندگی انحصاری از شرکت های اروپایی آماده ارائه سیستم های اندازه گیری آنلاین زیر میباشد

نمایندگی های انحصاری

Need any help? Contact Us

pH

کلر chlorine

دما

هدایت الکتریکی conductivity

Tss

کدورت turbidity

BOD

COD

نیترات

رنگ color

محصولات

Follow us!

تماس با ما

Phone: +98 (021) 44743438


Mobile: +98 9127220092


FAX: +98 (021) 44749509 , 43854934


Email: sz@ab-azma.ir


خانه محصولات نمایندگی ها تماس با ما
خانه